Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

2009./2010.m.g.

 

 Eiropas Sociālā fonda darbības programmas  „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes  „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekta „ Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001 )  

Mērķstipendija Mālpils Profesionālajā vidusskolā

SEPTEMBRIS

 

 

 

 

 Izglītības programma
 Kurss 

 Izglītojamo
 skaits 

Summa
(Ls)
 Ēdināšanas pakalpojumi    V1  26   395.00
 Ēdināšanas pakalpojumi  V2  17  525.00
 Ēdināšanas pakalpojumi  V3  11  350.00
 Ēdināšanas pakalpojumi  V4  11  370.00
 Kokizstrādājumu izgatavošana  M2  11  345.00
 Kokizstrādājumu izgatavošana  M3   19  610.00
 Kokizstrādājumu izgatavošana  M4  8  265.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F1  25  372.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F2  11  345.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F3  24  430.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F4  17  560.00
     180  4867.00

OKTOBRIS

 Izglītības programma
 Kurss 

 Izglītojamo
 skaits 

Summa
(Ls)
 Ēdināšanas pakalpojumi    V1  24   365.00
 Ēdināšanas pakalpojumi  V2  17  535.00
 Ēdināšanas pakalpojumi  V3  12  375.00
 Ēdināšanas pakalpojumi  V4  13  445.00
 Kokizstrādājumu izgatavošana  M2  10  305.00
 Kokizstrādājumu izgatavošana  M3   15  510.00
 Kokizstrādājumu izgatavošana  M4  5  180.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F1  25  357.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F2  14  465.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F3  26  810.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F4  15  505.00
     174  4852.00

NOVEMBRIS

 Izglītības programma
 Kurss 

 Izglītojamo
 skaits 

Summa
(Ls)
 Ēdināšanas pakalpojumi    V1  22   365.00
 Ēdināšanas pakalpojumi  V2  16  535.00
 Ēdināšanas pakalpojumi  V3  11  375.00
 Ēdināšanas pakalpojumi  V4  12  445.00
 Kokizstrādājumu izgatavošana  M2  10  305.00
 Kokizstrādājumu izgatavošana  M3   15  510.00
 Kokizstrādājumu izgatavošana  M4   6  180.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F1  22  375.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F2  13  465.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F3  28  810.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F4  16  505.00
     174  4852.00

DECEMBRIS

Izglītības programma
 Kurss 

 Izglītojamo
 skaits 

Summa
(Ls)
 Ēdināšanas pakalpojumi    V1  23  355.00
 Ēdināšanas pakalpojumi  V2  20 615.00
 Ēdināšanas pakalpojumi  V3  10  320.00
 Ēdināšanas pakalpojumi  V4  13  420.00
 Kokizstrādājumu izgatavošana  M2  10  310.00
 Kokizstrādājumu izgatavošana  M3   12  410.00
 Kokizstrādājumu izgatavošana  M4   7  230.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F1  18  284.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F2  18  585.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F3  26  830.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F4  16  525.00
     174  4884.00

JANVĀRIS

Izglītības programma
 Kurss 

 Izglītojamo
 skaits 

Summa
(Ls)
 Ēdināšanas pakalpojumi    V1  23 355.00
 Ēdināšanas pakalpojumi  V2  19  590.00
 Ēdināšanas pakalpojumi  V3  11  345.00
 Ēdināšanas pakalpojumi  V4  15  470.00
 Kokizstrādājumu izgatavošana  M2  10  310.00
 Kokizstrādājumu izgatavošana  M3   12  405.00
 Kokizstrādājumu izgatavošana  M4   10  315.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F1  18 284.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F2  11 360.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F3  19 600.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F4  26  836.00
     174  4869.00

FEBRUĀRIS

Izglītības programma
 Kurss 

 Izglītojamo
 skaits 

Summa
(Ls)
 Ēdināšanas pakalpojumi    V1  17  263.00
 Ēdināšanas pakalpojumi  V2  17  530.00
 Ēdināšanas pakalpojumi  V3  10  310.00
 Ēdināšanas pakalpojumi  V4  16  500.00
 Kokizstrādājumu izgatavošana  M2  9  290.00
 Kokizstrādājumu izgatavošana  M3   13  435.00
 Kokizstrādājumu izgatavošana  M4 9  285.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F1 15  234.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F2  12  390.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F3  21  675.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F4  26  835.00
     165  4747.00

MARTS

Izglītības programma
 Kurss 

 Izglītojamo
 skaits 

Summa
(Ls)
 Ēdināšanas pakalpojumi    V1  19  291.00
 Ēdināšanas pakalpojumi  V2  16  505.00
 Ēdināšanas pakalpojumi  V3  11  345.00
 Ēdināšanas pakalpojumi  V4  16  500.00
 Kokizstrādājumu izgatavošana  M2  9  285.00
 Kokizstrādājumu izgatavošana  M3   14  470.00
 Kokizstrādājumu izgatavošana  M4 7  220.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F1 17  267.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F2  13  425.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F3  21  680.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F4  26  835.00
     169  4823.00

APRĪLIS

Izglītības programma
 Kurss 

 Izglītojamo
 skaits 

Summa
(Ls)
 Ēdināšanas pakalpojumi    V1  16  246.00
 Ēdināšanas pakalpojumi  V2  17  525.00
 Ēdināšanas pakalpojumi  V3  10  315.00
 Ēdināšanas pakalpojumi  V4  15  470.00
 Kokizstrādājumu izgatavošana  M2  8  250.00
 Kokizstrādājumu izgatavošana  M3   13  435.00
 Kokizstrādājumu izgatavošana  M4 9  285.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F1 18  284.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F2  13  400.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F3  23  740.00
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  F4  26  835.00
     168  4785.00

 

Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >