Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

Leonardo Da Vinci programma skolotājiemLEONARDO DA VINCI programma

 

„JAUNA PIEREDZE PROFESIONĀLĀS APMĀCĪBAS PRIEKŠMETU SKOLOTĀJIEM”

 

2013-1-LV1-LEO03-05153

 

Projekta mērķgrupa ir Mālpils Profesionālās vidusskolas profesionālās apmācības priekšmetu skolotāji, kam līdztekus tiešajiem darba pienākumiem  arvien biežāk nākas iesaistīties starptautiskos izglītības un mobilitātes projektos, pavadot grupas un/vai gatavojot  audzēkņus šīm mobilitātēm, kā arī turpinot audzēkņu profesionālo sagatavošanu pēc ārzemju praksēm.

 

PROJEKTA MĒRĶI:

1) Iegūt jaunas zināšanas un pieredzi katrā no mūsu skolā apgūstamajām specialitātēm, iepazīties ar mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošas profesionālās izglītības sniegšanas iespējām un izaicinājumiem.

2) Iepazīties ar ārzemju kolēģu pieredzi, tai skaitā viņu pieredzi sadarbībā ar IVT un  VETPRO mobilitāšu dalībniekiem un nosūtošo organizāciju veiktās kultūras un pedagoģiskās sagatavošanas ietekmi uz prakšu/pieredzes apmaiņu rezultātiem..

3) Iegūt uz partneru ilggadīgo pieredzi  balstītu informāciju par dažādu valstu pārstāvju sagatavotības aspektiem  dalībai mobilitātēs (kultūra, valoda, uzvedības kultūras/ etiķetes tradīcijas u.c.).

4) Uzlabot profesionālās svešvalodas līmeni un profesionālo kapacitāti piešķīruma saņēmējiem, kā arī profesionālās izglītības, apmācību un individuālās mobilitātes kvalitāti un pievilcību.

 

PARTNERI UN PIENĀKUMI:

Projektā ir viena plūsma ar 5 dalībniekiem 2013. gada augustā. Pieredzes apmaiņā piedalījās Māra Ārente, Ineta Freidenfelde, Evija Kļaviņa, Dace Kursīte, Gunta Jēkabsone.

Kontakti ar uzņemošo partneri- NorthWest Academy of English-  ir izveidoti 2012. gadā, saņemot viņu piedāvājumu organizēt VETPRO progammu mūsu skolotājiem.

Partneriem ir liela pieredze sadarbībā ar daudzām valstīm gan uzņemošās organizācijas lomā mobilitātes projektos, gan arī partnerību u. c. projektos, kur liela nozīme ir kvalitatīvai kultūras un pedagoģiskajai sagatavošanai un dalībnieku profesionālajai sagatavotībai.

Šajā projektā Mālpils Profesionālā vidusskola veica projekta koordinatora lomu, sākot no pieteikuma izstrādes, tā praktiskās sagatavošanas līdz īstenošanai, atskaitei un rezultātu izplatīšanai.

 

REZULTĀTU IZVĒRTĒŠANA:

Darba programmas izpilde un dalībnieku ieguvumi un izaugsme ir izvērtēti skolas vadības sēdē uz sekojošu dokumentu pamata:

• Partneru izsniegtie apliecinājumi/sertifikāti par programmas rezultātiem;

• Dalībnieku atskaites, foto materiāli;

• Iegūtie informatīvie materiāli izmantošanai turpmākajā darbā.

 

DALĪBNIEKU ATSAUKSMES PAR PIEREDZES APMAIŅAS PROGRAMMU:

    „Projekta mērķis bija iepazīties ar profesionālās izglītības sistēmu Anglijā, ar mācību apstākļiem un metodēm ēdināšanas servisa un interjera dizaina specialitātē. Projekta realizāciju nodrošināja Mālpils Profesionālā vidusskola, projekta programmu izstādāja un realizēja NorthWest Academy of English. Tās ietvaros apguvām pamatkursu profesionālajā angļu valodā, tikāmies ar arhitektiem un iepazināmies ar projektēšanas un darba realizācijas specifiku Apvienotajā Karalistē. Uzņemošā organizācija nodrošināja gan profesionālos kontaktus, gan ideālus sadzīves apstākļus, kā arī interesantas brīvā laika aktivitātes. Personīgi man bija svarīgi atjaunot un papildināt profesionālās angļu valodas zināšanas, kā arī uzzināt kā profesionālās izglītības (interjera dizaina) mācību process tiek organizēts Apvienotajā Karalistē.  Iepazinos ar ideju par kompetenču centriem, kuros tiek koncentrēts ievērojams studentu skaits, sadalot profeesiju apguvi pa dažādām mācību iestādēm. Mācību procesa rezultāts tiek sertificēts dažādos līmeņos, - idejas, kuras centās iedzīvināt exministrs R.Ķīlis. Brauciena laikā iegūtā informācija man noderēs, realizējot programmas elementus profesionālajos mācību priekšmetos, iegūtās angļu valodas zināšanas ļaus brīvāk strādāt ar ārzemju (angļu valodā) literatūru, kā ari izmantot tekstuālos un vizuālos materiālus no dažādām specifiskajām mājas lapām. Tas kalpos par stimulu arī audzēkņiem nopietnāk attiekties pret valodu un savas profesijas apguvi. „

 (Māra Ārente)

 

     „Nenoliedzami viņu izglītības sistēma finansiāli ir nesalīdzināmi labakā stāvoklī, kas ļauj strādāt ar daudz pilnvertīgāku materiāli tehnisko bāzi, kā redzējām NorthWest reģiona koledžā. Bet varam priecāties par mūsu bērniem, kuru darbi ne par mata tiesu neatpaliek, kaut strādājam citā režīmā. Potenciālie sadarbības projekti varētu būt intresanti un radoši abam pusēm.”

(Ineta Freidenfelde)

 

     „Ierodoties Īrijā, ne uz brīdi nešaubos, ka esam citā zemē - braucot automašīnā un skatoties uz ceļa, pretī braucošās automašīnas liek viegli nodrebēt, jo braukt pa pretējo ceļa pusi ir jāpierod. Visapkārt ir zaļi lauki un ganības - Īrija ir lauksaimnieku zeme. Kad iebraucām Ziemeļīrijā, nevarēja pamanīt, jo robežu nav. Vēlāk es paguvu atšķirt pēc norādošās zīmes uz pilsētu, kur dzīvojām - Īrijā norāde bija uz Derry, bet Ziemeļīrijā - uz Londonderry! Arī pēc cilvēku atbildēm par pilsētas nosaukumu, var saprast, vai viņš ir īrs vai brits - īriem tā aizvien ir Derry. Ne tik tālā pagātnē vēl šajā pilsētā starp britiem un īriem( protestantiem un katoļiem) notika nežēlīga cīņa par varu - kā lieciniece tam ir saglabājusies arī milzīga siena ap pilsētas centru.
Apmeklējām Ziemeļrietumu reģionālo koledžu (North West Regional College), kur tiek mācītas visdažādākās profesijas, gan jauniešiem no 16 gadiem, gan arī tiek piedāvāti kursi pieaugušajiem, kuri kādu iemeslu dēļ pametuši mācības. Aptuvenais studentu skaits 24000. Mācību iestādes materiāli tehniskā bāze pārsteidza ar savu bagātību un iespējām.
Mums tika dota iespēja paviesoties pie vietējā arhitekta, kas izstāstīja par īru klimatam piemērotām būvēm, vienu tādu arī apmeklējām - ar pasakainu skatu uz pilsētu un apkārtni.
Patika angļu valodas kursi, kuros daudz uzzinājām par īru kultūru, dziesmām un dejām, kā arī apguvām īru izteicienus - lai labāk varētu saprast, ko vietējie iedzīvotāji runā.
Īrija ir skaista, lai arī katru dienu vismaz pa kādam mākonītim uzrasina lietu ( bez lietusmēteļa un lietussarga neiesaku nekur doties), bet līdz ar to katrs saules stars tika sveikts ar smaidu sejā."

 (Dace Kursīte)


„Piedaloties projektā, mēs iepazināmies arī ar Ziemeļīrijas pilsētas Derry, Londonderry vai Legenderry vēsturi, kas bija ļoti līdzīga mūsu tautas vēsturei. Šī pilsēta šogad ir  Eiropas pilsēta 2013.  Par godu šim notikumam tika atklāts Miera tilts, kurš savienoja pilsētas abas daļas. Ejot pa Esplanādi gar upi, mēs satikām gan vecus, gan jaunus cilvēkus sportojot, man tas ļoti patika. Apmeklējām Ziemeļīrijas reģionālo koledžu, kur šīs skolas pārstāvis iepazīstināja mūs ar skolas mācību programmām un tehnisko bāzi. Protams, man vistuvākā bija ēdināšana. Mēs aplūkojām ēdināšanas bloku, kur bija izvietota ēdnīca un restorāna telpas. Ēdnīcā atradās modernas  iekārtas, inventārs. Restorāna telpā atradās bāra letes un dažāda lieluma un veida galdi. Darbu šeit veic audzēkņi kopā ar skolotāju un strādājošo personālu. Pirms ienākšanas ēdnīcā ir redzams uzraksts, ka notiks lēnāka apkalpošana, jo strādā audzēkņi. Līdz ar to viņi šeit var lētāk paēst. Apmeklēju angļu valodas kursus, kurus mums pasniedza ļoti jauka skolotāja, un akcents tika likts uz īru valodas sarunas īpatnībām, īru kultūru, dziesmām un dejām.  Iegūtā informācija man noderēs manā profesionālajā jomā.”

(Evija Kļaviņa)

 


 

Projekta dalībnieces pie Ziemeļrietumu koledžasIepazīstot partnerskolu 


 

Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >