Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

ESF jaunumi

 


2014.gada 11.jūnijā Rīgā Izglītības un zinātnes ministrijā norisinājās Eiropas Sociālā fonda projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” konsultatīvās padomes sēde.  

 


INFORMĀCIJA PAR KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDI

2014.gada 30.aprīlī Rīgā Rīgas Pārdaugavas profesionālajā vidusskolā norisinājās Eiropas Sociālā fonda projektā „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” iesaistīto izglītības iestāžu reģionālais seminārs. 

INFORMĀCIJA PAR SEMINĀRU

 

Turpmākos divus mācību gadus profesionālo skolu audzēkņi saņemsEiropas sociālā fonda stipendijas

      Arī jaunajā mācību gadā profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem būs iespēja saņemt Eiropas Sociālā fonda stipendijas – šāds lēmums pieņemts  koalīcijas darba grupā, kurā panākta konceptuāla vienošanās par Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par mērķstipendiju izmaksas turpināšanu diviem mācību gadiem (2013./2014. un 2014./2015.), kam nepieciešami aptuveni 10 miljoni latu. To būs iespējams nodrošināt, veicot vairāku ES fondu līdzekļu pārdali par labu profesionālo skolu audzēkņu stipendijām.

    Finansējums būs pieejams divus mācību gadus – līdz 2015.gada vidum, savukārt par turpmāko finansējumu stipendiju izmaksai notiks sarunas ar Eiropas Komisiju.

Vairāk informācijas: http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/10196.html


Arī šajā mācību gadā profesionālo skolu audzēkņi saņemsEiropas Sociālā fonda stipendijas

   Arī šajā 2011./2012.mācību gadā 80 valsts, pašvaldību un privāto profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros varēs saņemt ESF mērķstipendijas. Šim mērķim šajā mācību gadā plānots izlietot 5,5 miljonus latu.

   2010./2011.m.g. audzēkņu atbalstam, nodrošinot mērķstipendijas, izlietoti 6 miljoni latu un stipendiju vismaz vienu mēnesi saņēmuši 28 495 audzēkņi, kas ir 80% no visiem profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem. Stipendiju vidējais apmērs 1.kursa audzēkņiem bija 15 lati, bet 2.-4.kursa audzēkņiem – 33 lati. Visvairāk profesionālo skolu audzēkņu stipendiju saņem Latgalē – 85% no visiem audzēkņiem, bet salīdzinoši vismazāk Rīgā – 78% audzēkņu.

   Projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” vadītājs Gunārs Krusts uzsver: „Jo tālāk skolas atrodas no galvaspilsētas, jo stipendija vairāk tiek novērtēta. Reģionos stipendijas vērtība ir lielāka. Stipendija, mudina audzēkņus gan labāk mācīties, gan izvēlēties apgūt tieši profesionālo izglītību. Turklāt svarīgi apzināties, ka ar stipendiju var mazināt arī skolēnu atbirumu, nodrošināt pilnvērtīgāku programmas apguvi un veicināt jauniešu motivāciju.”

   ESF projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” mērķis ir uzlabot profesionālās izglītības programmu pievilcību un palielināt jauniešu īpatsvaru, kuri iegūst profesionālo izglītību un kvalifikāciju. Mērķstipendijas audzēkņiem piešķir par labiem mācību sasniegumiem un nodarbību apmeklējumu. 1.kursā mērķstipendijas apmērs ir no 10 līdz 20 latu mēnesī, bet 2. - 4. kursā no 20 līdz 50 latu mēnesī. Projekta īstenošana tika uzsākta 2009.gada martā un tā turpināsies līdz 2013.gada 31.augustam.

Vairāk informācijas: www.izm.gov.lv/ESF/prof-izgl-pievilciba.html


PĀRSKATI

Eiropas Sociālā fonda projekta pārskats par periodu 2010./2011. mācību gads  2010./2011. m.g. 

Eiropas Sociālā fonda projekta pārskats par periodu 2011./2012. mācību gads 2011./2012.m.g. 

Eiropas Sociālā fonda projekta pārskats par periodu 2012./2013. mācību gads 2012./2013.m.g.    

Eiropas Sociālā fonda projekta pārskats 2012. gadā  2012. gads    

Eiropas Sociālā fonda projekta pārskats 2013. gadā  2013.gads 

Eiropas Sociālā fonda projekta pārskats   2013./2014.mācību gadā

Eiropas Sociālā fonda projekta pārskats par periodu  2013./2014. mācību gads 2013./2014.m.g. 

Eiropas Sociālā fonda projekta pārskats 2014. gadā 2014.gads


"Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana"

Informatīvais izdevums: SEPTEMBRIS, 2011

Informatīvais izdevums: OKTOBRIS, 2011

Informatīvais izdevums: NOVEMBRIS, 2011

Informatīvais izdevums: DECEMBRIS, 2011

 

Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >