Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

Jauniešu garantijas

Informācija!

      Valsts izglītības attīstības aģentūra kā Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" (turpmāk - projekts) (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001) finansējuma saņēmēja, informē, ka pamatojoties uz 28.04.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.207 5.1.5.punktu, šobrīd projektā ir sasniegts iznākuma rādītājs - nodarbināto personu atbalstu saņēmušo un dalību uzsākušo personu skaits, līdz ar to, jaunu saistību uzņemšanai nepieciešams papildus finansējums nodarbināto personu iesaistei projektā no 2017.gada 1.septembra. Šobrīd minētais jautājums tiek risināts, taču, līdz normatīvo aktu izmaiņām un papildus finanšu līdzekļu piešķīruma  plānotajā 2017.gada septembra uzņemšanā drīkst uzņemt tikai nenodarbinātos izglītojamos. 

Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >