Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

Svētki tuvojas!

           Skolas bibliotēka apkopo ziņas par bijušajiem absolventiem, vāc fotogrāfijas un rakstiskas liecības par skolas vēsturi. Esam pateicīgi visiem, kas atsaucās uz aicinājumu rakstīt savas atmiņas. Mēs zinām, ka daudzi Mālpils pagasta iedzīvotāji ir bijuši skolas audzēkņu skaitā, vai kā citādi savas dzīves un darba gaitas saistījuši ar šo mācību iestādi. Gribētu aicināt visus rakstīt savas atmiņas par to, kā mācījās, dzīvoja, strādāja, darīja blēņas, kādas bija skolotāju iesaukas,  lai kopīgi varētu veidot rubriku  „Kā mēs dzīvojām”. Katrai paaudzei  ir savs redzējums un kāds interesants pastāsts par skolā notiekošo, tāpēc interesanti būtu salīdzināt un kopā atcerēties. Savas atmiņas lūdzu sūtiet uz e-pastu ausma@malpilsskola.lv vai personīgi nododiet skolas bibliotēkā. 
        

 

Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >