Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

Projekts

  

http://mail.inbox.lv/horde/imp/view.php?msgmailbox=INBOX&index=4312&array_index=0&id=2&part_id=2&actionID=view_attach&f=ESF+projekta++lapa.jpg&thumb=0&cache=f3d41a387c5e4761f9c804ffd4b1386f
 

(Eiropas Sociālā fonda projekts „Kompleksi atbalsta pasākumi” Nr. 1DP//1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001) 2

 

LĪGUMS par aktivitātes

„DARBNĪCAS JAUNIEŠIEM” īstenošanu

Nr. NVA 2012/92-ESF/11-13ESF/6

Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >