Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

Ēdināšanas serviss

2003. gadā

Ēdinašanas serviss  (P3)

Audz. Astrīda Viļuma un Čeketa Inese

Aņisimoviča Rita, Apiņa Aija, Bērziņa Ilze, Gecko Marina, Kiršteina Inga, Korenkeviča Dace, Pagila Ieva, Pisukova Ludmila, Ragozins Jānis, Rakauska Jūlija, Renmane Mairita, Strazdiņš Kaspars, Štrauha Laura, Timaščuka Viorika, Vizulis Mārtiņš

2004. gadā

Ēdināšanas serviss (P3)

Audz. Evija Zariņa

Andriksone Evija, Briede Daina, Cintiņš Oskars, Freimanis Rimants, Janitēna Marina, Kārkliņš Artūrs, Kaurakena Guna, Kondratjevs Artjoms, Lūsis Oskars, Stalidzāns Andris, Šveicare Inese, Upītis Andrejs

2006. gadā

Ēdināšanas serviss

Audz. Gunta Jēkabsone

Barkovska Ilze,  Bebris Intars,  Bogdana Ruta,  Brakovska Laura,  Drīviņš Dzintars,  Jākobsone Dina,  Kosinska Marina,  Puķīte Rota,  Romane Karīna,  Siliņa Sintija,  Skrastiņa Anita,  Sprudzāns Andris,  Šenbergs Aivis,  Tauriņa Līga,  Vagulāne Elīna,  Žurenko Kristīne

2007.gadā

Ēdināšanas servisa speciālists

Audz. Svetlana Blokina

Ābelīte Jolanta, Augule Elīna, Brante Evija, Brolišs Māris, Jankovičs Mārtiņš, Balule Olita, Kārkliņa Sandra, Ķauķīte Laura, Liepa Jānis, Mazitāne Solvita, Ņikišova Jeļena, Oseičuka Marija, Pētersone Iveta, Plaude Ramona, Prikulis Arvīds, Rancāne Monta, Roķe Anda, Strods Gatis, Ščiglinskis Raimonds, Ščiglinskis Māris, Timirgazina Nataļja, Vanags Juris, Zvaigzne Kristīne.

2008. gadā

Ēdināšanas serviss
(Kvalifikācija- ēdināšanas pakalpojumu speciālists)

Audz. Evija Kļaviņa

Aņisimoviča Vija, Daņiļēviča Evita, Dragune Lolita, Gerenberga Baiba, Grahoļska Ilva, Graudiņa Lāsma, Kaupuža Signe, Kirilova Daina, Kļaviņa Zanda, Kostenko Oļegs, Krūmiņa Evita, Lapšāns Guntis, Saldniece Baiba, Tanovs Rustams, Vepriks Valērijs, Vītols Māris, Vlasova Lāsma

2009. gadā

Ēdināšanas pakalpojumi
(Ēdināšanas pakalpojumu speciālists)

Audz. Gunta Jēkabsone

Bisnieks Druvis, Blanka Ilvija, Brambate Elita, Grāvelsone Sintija, Grunte Agnese, Jakovele Dita, Kalniņš Aleksandrs, Kerna Zaiga, Ludvigs Jānis, Ņikitenko Karina, Peļts Arturs, Peškaitis Jānis, Radziņa Rita, Rubene Solvita, Tropa Solvita, Vagule Monta.

2010. gadā

Ēdināšanas pakalpojumi
(Kvalifikācija- ēdināšanas pakalpojumu speciālists)

 Audz. Svetlana Blokina

Briede Līva, Dimitrenko Aļesja, Greifāns Edgars, Ivanova Aija, Kārkliņš Toms, Kaupuža Mudīte, Kozuliņa Baiba, Kvitka Artūrs, Lielmeža Helēna, Maculēviča Zanda, Mironova Ieva, Morkūns Māris, Streļcova Santa, Tomsone Kristīne, Vaičekone Agija, Vimbsone Linda, Zambare Marika.

2011. gadā

Ēdināšanas pakalpojumi
(Kvalifikācija- ēdināšanas pakalpojumu speciālists)

 Audz. Dace Kursīte

Dišlere Santa, Kaupuža Ilze, Krūmiņa Laura, Maļugina Olga, Mūrniece Anita, Nazarova laura, Ozoliņš Dāvis, Sarkanā Inese, Seņkāne Aiva, Ščiglinska Elita, Zilgalve Mairita.

2012. gadā

Ēdināšanas pakalpojumi
(Kvalifikācija- ēdināšanas pakalpojumu speciālists)

 Audz. Evija Kļaviņa

Alksnīte Ieva, Auziņš Didzis, Balode Agnese, Demska Irita, Egle Mārtiņš, Ezera Madara, Isakova Helēna, Janeviča Eva, Kalniņš Kalvis, Krastiņa Santa, Krutjakovs Kaspars, Lapsiņš Jānis, Līcis Rolands, Maškova Vita, Riekstiņš Rihards, Valpētere laima, Vecgaile Liene, Zalaga Sandija, Ziediņa Karīna.

2013. gadā

Ēdināšanas pakalpojumi
(Kvalifikācija- ēdināšanas pakalpojumu speciālists)
 Audz. Ausma Čīma

Bērziņa Sabīne, Binde Roberts, Bogdanas Linda,Bolšteina Everita, Daģis Einārs, Dinstmane Beāte, Doveiks Ingus, Gaile Santa, Inģiste Kristīne, Kalaneps Kristaps, Koemeca Baiba, Krūmiņš Toms,Maļina Dita, Millers Aldis, Ņukša Edmunds, Pavļika Aleksandra, Petrovskis Mārtiņš, Vīksnīte Vineta. 


Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >