Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

Darba vidē balstīta apmācība

                              

PIRMĀ SANĀKSME

Mālpils Profesionālās vidusskolas Erasmus+ projektā “Darba vidē balstīta apmācība”

9.11.2015.- 15.11.2015. Mālpils Profesionālās vidusskolas darba grupa (F.Ģēvele, D.Kursīte, L.Mukāne, L.Karuzina, M.Jonāne, K.Marhele, T.Pupainis) kopā ar Austrijas, Portugāles un Polijas partnerskolām piedalījās Erasmus + projekta "Darba vidē balstīta apmācība" pirmajā sanāksmē Portugālē, Vidigueirā.

Frančeska Ģēvele: “Projektā tēma ir ļoti aktuāla mūsu valstī - duālās izglītības ieviešana profesionālajās izglītības iestādēs. Vidigueirā mēs iepazināmies ar citu valstu pieredzi un labās prakses piemēriem. Kopā ar sadarbības partneriem precīzi pa soļiem tika pārrunāta projekta īstenošanas gaita, sadalītas atbildības, norunāts, kādi uzdevumi jāīsteno katrai iestādei. 2016.gada pavasarī projekta dalībnieki tiksies Austrijā, rudenī - Polijā, projekta noslēguma pasākums notiks 2017.gada maijā, Mālpilī. Projekta gaitā partnerskolās tiks organizētas dažāda veida aktivitātes, piemēram tikšanās ar uzņēmējiem gan mācību prakšu laikā, gan iestādēs, lai veiktu pētījumus un izzinātu kā visveiksmīgākajā veidā projekta dalībvalstīs var īstenot duālās izglītības programmas. Profesijas apguve, duālās izglītības kontekstā, tiek organizēta, izmantojot labākos profesionālos resursus, t. i. izglītības iestādes laboratorijās, darbnīcās, simulācijas spēlēs, mācību uzņēmumos un vadošajos nozaru uzņēmumos. Projekta gaitā tiks meklēti problēmsituāciju risinājumi duālās izglītības kvalitatīvai ieviešanai: kā jāmaina darba vide un organizācijas formas; kādas būs līgumattiecības starp skolu un uzņēmumiem; kā nodrošināt izglītojamo drošību dažādās darba vidēs; kāds būs profesionālās izglītības programma saturs u.c. Ar dažādu anketu palīdzību tiks izzināts vispusīgs izglītojamo, pedagoģisko darbinieku, uzņēmumu darbinieku un vadošo nozaru speciālistu viedoklis par duālās izglītības stiprajām pusēm, iespējām, riskiem un ieviešanas metodiku. Analizējot projekta pētnieciskos materiālus un iespējamo duālās izglītības ieviešanas gaitu; tiks izstrādāti secinājumi, priekšlikumi un piedāvāts viens no duālās izglītības variantiem, ko varētu ieviest Mālpils Profesionālajā vidusskolā.

Dace Kursīte: “Kad Līvija uzaicināja piedalīties projektā, man īsti nebija saprotama duālās izglītības popularizēšana – kas tur ir tik īpašs un kāpēc mums to vajadzētu ieviest?Gatavojot prezentācijas materiālu par Latvijas pieredzi darba vidē balstītas izglītības ieviešanā, izpētīju šāda veida izglītības modeļa priekšrocības un uzzināju, ka pēdējo divu gadu laikā šādu modeli jau izmanto 20 profesionālās izglītības iestādes Latvijā. Atsauksmes gan no izglītojamajiem, gan no iesaistīto uzņēmumu prakšu vadītājiem bija ļoti pozitīvas, jo studenti labāk sāka izprast, ko no viņiem sagaida uzņēmēji, bet, savukārt, uzņēmēji varēja pilntiesīgi iesaistīties izglītošanas procesā, apmācot viņiem nepieciešamo profesiju pārstāvjus. Rezultātā visas puses ir ieguvējas, arī skola, jo studenti nāk jau ar konkrētiem jautājumi, labāk saprotot apgūstamo specialitāti.

Projekta sanāksmes laikā Portugālē visi iesaistītie partneri dalījās ar savu pieredzi un izglītības sistēmu valstī, noskaidrojot katras valsts aktualitātes šajā jomā. Pēc tik rūpīgas Latvijas situācijas izpētes, sapulces laikā man bija vieglāk atbildēt uz Austrijas partnera jautājumiem par situāciju Latvijā un, ko mums vēl vajadzētu aizgūt no Austrijas pieredzes.

Pēc kopīgās situācijas izpētes tika noskaidrotas turpmākās projekta aktivitātes, katra partnera atbildība un turpmāk veicamie uzdevumi, kā arī precizēti svarīgākie darbības posmi līdz projekta sanāksmei Austrijā, kur notiks skolotāju apmācība un izglītojamo treniņš darba vidē balstītā apmācībā.”

Mūsu audzēkņi dzīvoja Vidigueiras skolēnu ģimenēs un līdztekus projekta darbam un uzņēmumu apmeklējumiem ieguva arī daudz jaunu iespaidu par portugāļu sadzīvi.

Liene Karuzina: “Man Portugālē ļoti patīk laika apstākļi. Saulains un silts. Ļoti patika vecmodīgās baltās mājas. Tās ir baltas, jo vasarā tur ir +45 grādi, un tad viņi vismaz var atvēsināties savas mājas. Ļoti patika paši cilvēki, labestīgi, izpalīdzīgi un laipni. Tas, kā viņi visi dziedāja, bija skaisti, varējām tik sēdēt un klausīties. Mana ģimene bija pati labākā, jutos kā mājās, visi mani pieņēma kā savu ģimenes locekli. Man patika arī ēdieni, ko es nekad nebiju ēdusi. Viens no tiem bija lazanja un zivis ar kartupeļiem.Vienīgais, kas man tur nepatika, bija tas, ka pa ielām klaiņoja daudz suņi, kas bija bezpajumtnieki. Skats bija bēdīgs. Nepatika arī tas, ka tik ātri jau bija jābrauc mājās, jo tieši pēdējā dienā mēs visi vēl vairāk sadraudzējāmies. Ko es tur ieguvu?

Es ieguvu jaunu pieredzi un angļu valodu zināšanas. Sākumā biju bailīga un kautrējos runāt, bet beigās jau biju droša, un bija patīkami apzināties, ka tomēr spēju komunicēt. Ieguvu nelielas zināšanas arī no portugāļu valodas, iemācījos dažus vārdus. Man tur ļoti patika, un domāju, ka noteikti kādreiz tur atgriezīšos.”

Katrīna Marhele: “No Portugāles brauciena es guvu daudz jaunu iespaidu, draugu, paziņu. Šis brauciens man palīdzēja izprast, cik atšķirīgas, bet tomēr vienādas ir mūsu kultūras. Portugālē es jutos kā mājās, jo cilvēki, kas tur dzīvo, ir kā viena liela ģimene. Viņi ir laipni un saprotoši, pieņem visus tādus, kādi viņi ir, un nešķiro to, kāds tu esi. Lai gan mūsu valstis ir tālu viena no otras, mums ir daudz kopīgu lietu, arī ēdieni. Mani pārsteidza tas, ka portugāļi spēj dzīvot šodien un nedomāt par pagātni vai nākotni. Viņi vienkārši priecājas un rada prieku citos. Atrodoties Portugālē, tu vienkārši izbaudi laiku, kas tev ir, un, protams, arī siltumu, jo šobrīd tur ir tik silti, kā mums Latvijā ir tikai vasarā. Katru dienu esot ar portugāļiem,tagad jau varam saukt viņus par draugiem, kurus mēs neaizmirsīsim. Mēs gājām uz skolu , dzīvojām viņu ģimenēs un iepazinām viņus kā cilvēkus. Visvairāk man patika tas, ka viņi uzņem mūs, un mēs spējām komunicēt un izbaudīt laiku. Katru dienu kaut kur dodoties,mēs dziedājām, spēlējām ģitāru, smējāmies un priecājāmies. Viņi mācīja mums portugāļu vārdus un mēs viņiem latviešu. Portugāle ir brīnišķīga un skaista, nemūžam neaizmirsīšu skaistos skatus un piedzīvotos mirkļus. Manuprāt, Portugāle ir vieta, kur ikvienam vajadzētu kādreiz doties. Ar vislielāko prieku es varu teikt, ka Portugāle vienmēr paliks manā atmiņā un sirdī,un es noteikti vēlos tur atgriezties.” 

Madara Jonāne: “Bijām projektā skaistajā un karstajā Portugālē. Apmeklējām katrs sava veida uzņēmumu, mans uzņēmums bija vīna darītava. Tur mums parādīja vīna iegūšanu no vīnogām, līdz pat pildīšanai pudelēs. Manuprāt, šī bija fantastiska iespēja iepazīt citu valstu kultūru, iegūt jaunus un interesantus draugus, iepazīties ar citu tautu ēdienkarti, kā arī uzlabot savas zināšanas un iespējas nākotnei. Iesaku katram darīt visu un piedalīties šādos projektos, jo tās ir neaizmirstamas atmiņas uz visu dzīvi.”Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >