Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

ESF1 

Skola īsteno izglītības programmu

“Ēdināšanas pakalpojumi”(kods 35b81102) 

Eiropas Sociālā fonda projekta

„Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai.”

Vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001 ietvaros


 

 

Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >