Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

Eiropas sociālā fonda darbības programma

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas  „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes  „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekta „ Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
(Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001 ) 

Mērķstipendijas Mālpils Profesionālajā vidusskolā

Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >