Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

ESF

"Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos"

2008.-2010.


Programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāte

"Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"

2.5.2.4. apakšpunkts


 

 

Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >