Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

Grāmatvedība

2004. gadā

Grāmatvedība (G4)

Audz. Dace Purviņa

Daniela Agnese, Kalniņa Kintija, Kaņepe Judīte, Kargans Edgars, Laikovska Liene, Mata Jolanta, Nomale Eva, Nomale Solvita, Petrovska Karina, Priedītis Vijārs, Rukmane Solvita, Sprudzāne Everita, Šantare Ineta, Voronova Svetlana

2005. gadā

Grāmatvedības uzskaite (G-4)

Audz. Daiga Melcere

Auziņa Kristīne, Beļeviča Līga, Blaua Daiga, Bubko Marika, Feldmane-Fiļipova Inga, Ģēvele Iveta, Karpoviča Nadežda, Peļta Ērika, Rozenberga Sanita, Tanova Zareta, Rundzāne Santa.

 

Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >