Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

Kontakti

Mālpils Profesionālā vidusskola

Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV - 2152

Reģ.Nr. 90000067596


Direktore:

tālr. 67970906

e-pasts: gevele@malpilsskola.lv

Direktores vietniece mācību darbā:

tālr. 67925267

e-pasts: daigamelcere@inbox.lv

Direktores vietniece profesionālajā izglītībā:

tālr. 67925267

e-pasts: mpv_prof_dala@malpilsskola.lv

Direktores vietniece audzināšanas darbā:

tālr. 67925114

e-pasts: mpv_audz_dala@malpilsskola.lv

Lietvede:

tel. 67925267

e-pasts: mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Grāmatvede:

tel. 67925218

e-pasts: mpv_gramatvediba@malpilsskola.lvMūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >