Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

Lauksaimniecība un civilā celtniecība

1964. gadā

Audz. Regīna Dišlere

Aumelis P., Balulis A., Dēliņš V., Dukse V., Gaigalnieks J., Gāliņš U., Grāvelsiņš A., Karnišauskis V., Krumpāne R., Krūmiņš J., ķīvītis I., Laurāns J., Lapinskis V., Lauris A., Leite D., Lipāns J., Līcītis N., Mačuks J., Miķelsone V., Miķis U., Možeikovs J., Osītis A., Ozols J., Pikāns A., Pizelis J., Potreki G., Pumpurs I., Rēveliņš J., Ritenis A., Rudoviča A., Salmiņš J., Sālījums O., Siliņš A., Siliņš Dz., Sirmais I., Svars E., Zemnieks A., Zommers E.

1965. gadā

Ābols J., Buļs V., Čakšs I. Dimitrijeva F., Grīnbergs G., Irbinskis G., Kalniņš J., Katlaps J., Krilovskis A., Kronbergs A., Koleda J., Ķelps I., Lāms K., Medne V., Misa J., Pētersons J., Piliens A., Rozenbergs G., Rubene M., Rubīns R., Sūbris P., Sūna A., Tauriņš R., Ziediņš M.

1966. gadā

Apeināne A., Augustāne V., Āboliņš O., Bajāre L., Bajārs J., Brazaucka I., Buliņš M., Dobelis I., Horsti S., Jansons J., Kaktiņš J., Kalējs V., Kažoks R., Kronberga L., Līcis J., Ločmelis P., Masaļskis A., Martinsons J., Mikoss S., Mikoss J., Mūrnieks J., Poļaks J., Riža V., Semerikovs V., Senne R., Simona A., Zvīdriņš A.

1967. gadā

Audz. Čačka Janīna

Apšenieks M., Dokāns J., Gulbe M., Kavass J., Kevaite V., Krievāns I., Markeviča A., Mēness J., Krieviņš V., Migla D., Riemere D., Smans P., Skulme M., Šenberga T., Zirnis V., Žuga N.

1968. gadā

Audz. Dišlere Regīna un Pūce

Aktanaroviča A., Āboltiņš T., Bitmets J., Buķis E., Bušs G., Burda S., Boroha G., Cielava V., Čerbikovs D., Cibuļonoka I., Dežurovs A., Dikina M., Dubovičs M., Fiļimonovs A., Gailis Z., Griņko A., Jākobsons A., Kalniņš M., Kokainis I., Kriķis M., Lavrinovičs G., Leskavnieks R., Lizinskis V., Martinčuk J., Mežvinskis I., Mikulova A., Ozoliņš L., Paradņiks S., Pauga V., Pekun V., Pošeika J., rauzenbergs E., Sergejevs A., Stepanovs S., Siņicina A., Sīlis A., Smirnovs A., Ševčenko A., Tihomorovs V., Upenieks V., Vaivods K., Vimba A., Zaicevs V., Zdažižkis S., Žagars D.

1969. gadā

Audz. Bovina Ausma

Abakanovičs V., Asaris P., Bērziņš G., Braslis A., Boroha P., Cīrulis J., Sudilo O., Čakšs J., Šehovskaja L., Deņisenko V., Ērgle D., Gerasimova L., Guturova N., Mvesjukeviča I., Januškevičs K., Kapronova I., Kohnovičs N., Koks J., Kondratjeva Z., Kļimina T., Krēsliņš L., Krūmiņliepa U., Krūmiņš P., Kvasņiks J., Kviesītis U., Laizāns J., Lapiņš E., Lilienelds A., Līcis M., Ludzišs V., Martišenko A., Mortukāns V., Norvelis A., Ozols B., Pērkons V., Plotka E., Poriņš G., Portjanka J., Purvišķis V., Putniņš E., Ragovičs A., Reķe J., Rudzāts A., Sacuta O., Sadovskis V., Seimanis J., Sidoruk M., Skrodelis M., Stebere D., Stefanova M., Stepanoviča T., Strazds J., Streļecs V., Sokolovs V., Šakins P., Špakovska Ņ., Špakovska S., Šķesters J., Tatolkins V., Vasiļjevs G., Veigule T., Veinberga A., Vizulis V., Vīdniece E., Vucins J., Zača R.

1970. gadā

Audz. Linde Aina, Priede Ilmārs

Aleksis A., Balabans I., Bokta A., Boļšakovs N., Bruņenieks E., Bulahs M., Ruža A., Ceplis E., Cunska J., čakste D., Čečis J., čečun G., Čečun M., Dubickis P., Dubkēvičs J., Gedvils V., Gorohova G., Grantovska G., Jaunups M., Jefremovs V., kalneiss P., Kamerāds J., Kapkalns A., Kavriga N., Kločko A., Kļevančuk V., Koņuševskis G., Korilko V., Koškins K., Kot S., Kovaļovs F., Kozodojs A., Kropačevs V., Kravčenko P., Kuzņecovs I., Kvasovs A., Lācis I., Liepiņš A., Lietavnieks Ē., Litviņoviča V., Lorencs A., Lūsis V., Ļubimovs V., Mahina S., Mirkevičs J., Nadins B., Nišukova V., Novika Ņ., Ņefedovs A., Ņikitins V., Paegle J., Paegle V., Pekuns N., Petrova Ņ., Pīķis E., Pļešakovs V., Polaskova L., Poltavec A., Priedīte G., Ritenieks M., Rižko N., Rozītis Z., Rubule A., Sokolovs L., Smiltnieks V., Spalviņš I., Strauts A., Sudņiks A., Šaruk V., Šafarostova V., Šulajeva A., Šmuksts J., Švecs J., Tilgailis K., Trockaja A., Vasiļjevs V., Veits J., Veģis J., Venšavs J., Vērsēns M., Zagorskis A., Žuks A., Žuravskis A.

1971. gadā

Audz. Jaunslaviete Rasma

Adijans E., Astpātovs A., Baidaks P., Balodis A., Bergs H., Beresteņ N., Bieziņš V., Bitnieks I., Bricis J., Broka I., Bogdanovs V., Boļšakovs J., Bumburs G., Cibuļonoks G., Čipukovs N., Deinaks V., Dikuns N., Dzintars D., Dzirklis D., Fedotovs L., Fedotovs I., Gabrānovs S., Haritonovs V., Honjavko V., Janševskis J., Jakuška T., Jaunzems M., Juščuks V., Kalniņa M., Kalniņš H., Kašs A., Kārkliņš A., Kašs A., Kuban V., Klovass V., Krams G., Kravec N., Krūmiņš H., Krūmiņš J., Kondraševs J., Kļevančuk L., Kurloviča A., Kurlovičs V., Kurts J., Kuzņecovs N., Lācis I., Līcītis I., Ļvšun Ņ., Ļipiks K., Mackevičs A., Maģers A., Makejevs V., Novarka L., Norviks V., Ozarko L., Faduta G., Petruškevičs G., Poļehs V., Pucikovičs G., Romanova V., Sokolovs V., Solohins V., Solova I., Stempers J., Straume U., Subatelis V., Sukalo A., Vaiculevič V., Vītols T., Voitovič I., Vucens V., Zabella V., Zatovska G., Zvīgulis J., Žuk P.

1972. gadā

Audz. Dišlere Regīna, Vanags P.

Adamovičs R., Agafonova A., Artemjeva A., Āre A., Bakeviča M., Baltiņa A., Batjuška V., Belovs N., Bemberis Ē., Beroza A., Bogdan Ņ., Bokša A., Bravko G., Bunto A., Burenko T., Cekulis K., Ciperšteins J., Čigāns V., Čiževskis K., Dubovs V., Dukaļskis V., Dumarovs J., Džigilo V., Enītis J., Fadejevs M., Fiļipovs J., Gorbunovs V., Goregļad V., Grāvītis M., Gricenja M., Gurina L., Harlamova V., Hitraja I., Ivanovs V., Izaks R., Jefremovs V., Jermolajeva Z., Kačans E., Kalnačs J., Kalvišs V., Kirilova A., Kirilova V., Kļimončina A., Kļimovičs V., Konceviča T., Konkovs I., Konstantinova S., Koņkovs I., Kosiņekijs E., Kot V., Kovaļcevičs V., Kozodoi P., Krasinskis N., Krievāns I., Krivošonovs V., Kučerovs V., Kukulis J., Ķeisters I., Ķezis J., Ķibermanis J., Lasis Z., Lausovs G., Lausovs V., Lauzis Ģ., Lārmanis D., Logina L., Los S., Lozickis G., Maldovska M., Martiļonoka Č., Martinčuks V., Masļakovs P., Mateisāns J., Mazurovs O., Melnis E., Mežvinskis J., Miglāns P., Moroza L., Morozovs J., Muraševs V., Naglis J., Novaks K., Ņemklovičs M., Oļisova Z., Orjols D., Palei S., Paramanovs P., Pavļonoka A., Pekalis J., Pekun O., Petručenja A., Pitkevičs S., Poļeščuks V., Poļikovskis N., Potapenko R., Puriņš I., Putina L., Putina M., Rakitka M., Reihlers J., Reiziņš R., Rešetņikova Ļ., Riekstiņš J., Rogainis J., Romaško R., Rudzītis G., Samosjuks A., Savuks P., Savuks V., Seņkovs V., sidoruks P., Sirotins J., Sīpolnieks E., Skovarodko V., Skrebinskis A., Sleņģis J., Sokolovs V., Sorokina G., Strazdiņa L., Spenners J., Svirīds M., Šalajeva M., Šataļins J., Šķērskāns V., Šnepsts A., Šops M., Špīlis V., Trakovskis J., Trecinska T., Trocka Ņ., Tropiņš J., Trops A., Tunišs P., Turčins V., Ulasjuk A., Ulasjuk V., Upmalis J., Vabeļ V., Vanaga I., Vaščenoka N., Vāvers A., Veidemanis V., Volkovs A., Zavadokis F., Zeļča V., Zimašs I.

1973. gadā

Audz. Čačka Janīna, Krilovskis Alfons, Jurisone Anna

Anušenoka Z., Artamovs V., Baduns A., Bareukovs M., Bērziņš A., Bērziņš G., Bērziņš P., Birkenfelds N., Bogdanovs V., Buhmane G., Ciršs V., Dābols A., Ehvaja R., Epifanova T., Fedotovs V., Fomins N., Frīdenbergs M., Gailītis R., Glinskis J., Guks M., Haritonovs V., Kirilova L., Kosovska A., Ksapsņa O., Kurašņiks V., Lagūna L., Lazerevs A., Libiektāls Z., Lovniks V., Lūce R., Ļebedons A., Ļevaškeviča A., Ļoļāne M., Mackeviča S., Makne L., Martinovičs V., Maucekle B., Medvedevs N., Muša J., Mukāns S., Nizins P., Ņikiforova F., Pinnis D., Papucs S., Paškevičs V., Podnieks I., Pogorelovs V., Ramba G., Ričko L., Romanovska M., Rozentāls J., Rumka A., Sažeņina Ņ., Segirnovs V., Smagars H., Smeilis L., Spila V., Stempakovska N., Strazevičs S., Strižaks A., Sudņiks D., Sulojevs A., Šķesters A., Šlosberga D., Šukots S., Šulte J., Tolstova V., Truhans V., Ulanovs L., Vanags P., Vandiša R., Vītols J., Zahars A., Zāle G., Zvaigznons Ē., Žuravskija L.

1974. gadā

Audz. Linde Aina

Ablaževičs G., Adamcietis I., Agejeva Z., Ameļkovs J., Auziņš D., Avotiņš J., Arhipovs J., Atramonovs P., Ābele Z., Ābols G., Babkavs Ē., Belovs I., Blumbergs I., Boikovs L., Cers J., Čerņakova Z., Dergačs J., Dips A., Džežora I., Epps G., Fedotova S., Florencs J., Galauskis V., Gaļuškova V., Jedagevs B., Kalniņš A., Karpenka T., Katargins I., Kaupužs P., Kosmina V., Kot T., Kovaļevičs V., Krasovskis S., Krūma A., Kudina V., Lakucevičs L., Lācis V., Līkums R., Lūsis A., Ļevša Z., Mackevičs V., Martinovs I., Maskalāns E., Maskalāns G., Muhaļčuks V., Mikans J., Minaļčuks G., Morgunovs A., Mugotlevs A., Martinovs J., Ņikončuks V., Palameika A., Penēris V., Podnieks G., Poika Ē., Poļaks A., Rogovs A., Seglicka U., Sekste H., Smiltnieks A., Sokolova N., Svirajevs V., Ššnaņina N., Tiško L., Vabelja B., Vilks A., Zaharāns V., Žuravļovs V.

1975. gadā

Audz. Čačka Janīna

Ablamovs G., Aktanarovičs K., Aleksandrovs A., Aņisimovs I., Asaris I., Avilkins A., Barkāns M., Bartuļ L., Basalajs V., Belostockis P., Benerko V., Bortņiks K., Bubliks A., Cimska I,m Čiževskis J., Deņisenko A., Dreika A., Duņko L., Fadejevs J., Gedjko V., Golomejevs N., Gorbačevskis I., Goregļad H., Gorelik V., Gorska N., Jaksons A., Jēkabsons U., Kallaurs V., Karpovičs V., Kiops V., Klūga J., Kļaro N., Kohovecs I., Kolontajs K., Kondratovičs L., Kordobailova L., Kovžun V., Kozlova J., Krisluko L., Kudeļičs V., Kidina G., Kudina V., Kudrovecs M., Kudulis J., Kunovičs A., Kurņinčas A., Ķirķelis J., Lakstiņš A., Lācis V., Likasovs B., Lira J., Meisters A., Melderis A., Melecis A., Mihaileviča J., Morozovs G., Morozs A., Motoļanecs P., Novora N., Nozdrins G., Ozols I., Pavlovičs L., Pavlovskis V., Pereguns V., Petrova R., Petrovs V.,  Petroviča Ņ., Petručeņa V., Picka T., Poika J., Proruzka A., Radionovs A., Radivilko V., Rancāns A., Safronovičs Z., Semjonovs J., Sobaļ F., Sviridovičs F., Svjastins V., Smakova A., Švarckopfs A., Teodorovičs V., Titjunčika R., Upenieks Ņ., Valters R., Zubko Ļ.,

1976. gadā

Audz. Dišlere Regīna

Ābols P., Barevičs V., Basjuks A., Bētavs J., Bitenbinders L., Blaus M., Bogačovs L., Bortņiks M., Brīvība G., Brudj N., Cvirkovičs A., Daņilovs V., Demeško D., Ehvaja D., Ezerosis O., Garkalns V., Gasons R., Gippedingers L., Gorbač A., Goreliševs L., Gribovica J., Gribovskis A., Grigorjevs J., Griško V., Grudovik R., Grudovņika L., Horoņenko V., Inņēns Z., Jannovičs V., Januškevičs P., Javorskis K., Jegorovs A., Kalniņš A., Kolmučiks V., Kalpakovs A., Kaļiņina Ļ., Kokars V., Kolodic L., Kopačeņja K., Kovaļevič V., Kozļarkovska M., Kļaviņš G., Kuharčuks A., Kuhnovc M., Kukulis I., Kravecs I., Liepiņš I., Lipšāns G., Lisicins V., Lobovkis O., Lozjuks V., Litvinčuk V., Makarovs V., Malaš G., Markevičs N., Mārtiņkrists A., Meļņika V., Meņšigovs P., Mihejevs V., Naums V., Paegle A., Petrovs N., Plotko A., Pokšāns A., Prohorovs A., Prohorovs I., Puriņš E., Rabcevičs I., Reimanis G., Rerimanis I., Rogoļevičs V., Roze J., Safonovs A., Saraps A., Savčančik T., Silmanovičs V., Sinkevičs A., Sošņanina T., Studāns A., Sukačs A., Suradovs V., Tatarņec V., Trofimčuk M., Vakuļčik G., Vējiņš A., Vējiņš A., Vorons N., Zariņš A., Zemītis I., Struņevzars N., Sviridenko S., Stodoļņiks V.

1977. gadā

Audz. Čačka Janīna

Aktanarovičs O., Andrejevecs V., Beiķerte T., Bērziņš L., Bērziņš E., Bērzs V., Biezēns R., Bite J., Boričevskis S., Brahmanis E., Bulders D., Čačka J., Čerņakovskis A., Čimbur V., Djadjuks A., Doniņš J., Dukāts J., Duņko J., Ezermale I., Feldmanis A., Getmančuks V., Gorskis V., Hamicevičs S., Haničs G., Hvesjukaviča I., Hvesjukaviča L., Hvesjukaviča T., Irbe Z., Jakimčuk Ļ., Jarmaks N., Kalniņš A., Kalniņš G., Kalniņš Z., Kapačeņa V., Karasevs A., Ķešāns E., Koguts M., Kondrašovs A., Korņijenko G., Kronbergs A., Laizāne I., Lučivko Z., Lūsīte M., Malaščuks A., Mihajevičs V., Minkevičs D., Montinčuks N., Nahaičuks V., Niedriņš G., Oļizareviča V., Orlovs A., Pastars V., Pāvelčuks A., Podnieks B., Pugcevskis J., Puķe E., Putniņš A., Ribačuk O., Sadovska T., Savčančiks V., Sebris G., Solomčuks A., Spēks J., Strapcāns I., Straume I., Šautars A., Tobots V., Tretjakovs A., Trunova O., Tupčijenko J., Vilkaste A., Vīksne E., Zivtiņš J., Zvejnieks A.

1978. gadā

Audz. Linde Aina, Viļums Gunārs

Aleksējeva T., Alševskis P., Andersons D., Balodis A., Bardovskis A., Baženova L., Beinarovičs N., Belostocka M., Belostockis A., Beļakovs A., Beļčuk V., Bobko O., Bortņiks N., Bērziņš G., Broks J., Broks V., Brutāns A., Butkevičs V., Ceimers A., Cenav Ņ., Čāmurs A., Čuhareva T., Dāboliņš A., Diņko L., Faļiļejevs P., Feldmanis I., Gilo O., Ginsburga R., Gomoļinskis V., Grudoviss N., Gžibovskis A., Gžibovskis Ē., Kaira J., Kalumčika L., Kapačeņa V., Kobrisovs A., Koleda V., Konovaļuks V., Koricka Z., Korkla M., Kosijans P., Kosjko J., Kļimaševič R., Klušters J., Kļimec A., Krupeņko L., Kuļešs A., Laizāns D., Ļevošek G., Ločmelis A., Losickis P., Lozjuks M., Lūsis R., Ļeokins V., Ļenušeiska N., Ļutkina L., Martinčuk Ņ., Martinovs V., Melecis G., Miķelsons Ē., Mosijančiks N., Muzikants H., Novora V., Nozdrins N., Ņeranova N., Parhičuk L., Pauders G., Pavlova N., Pāpe A., Plūms M., Pošs G., Pogarcevs N., Pogarceva Ņ., Puķītis G., Rīns A., Rodigins N., Rolmanis U., Rudzītis G., Safonovs P., Sapega V., Sniegs S., Soļivončika Z., Stasenko J., Svjastina T., Šikoļuks S., Šeļests A., Šolomicka J., Štukars A., Tihončik G., Tīcis I., Truhmanova O., Valters A., Vidibor T., Vilciņš G., Zabavņuka J., Žaggers R., Juškovecs A.

1979. gadā

Audz. Mihejeva Vera, Krilovskis Alfons

Abhno G., Aktanaroviča I., Alelino G., Andersons V., Apenītis D., Babiško Ņ., Balodis A., Barinskis A., Barkovskis Č., Bērziņš O., Bibikovs A., Bodo P., Burmakovs N., Davidjuks A., Dikuna V., Dinners E., Djaduks S., Eniks A., Ezermalis F., Ēķis Ē., Garbs G., Gilo T., Goba I., Graumanis J., Ipantjevs V., Ivanovs J., Jurjāns G., Kalvišs J., Kārkliņš U., Kļaviņš G., Kokurims V., Kondrāts J., Kovaļenko A., Kovaļenko N., Krūklītis M., Kundziņš I., Kuzmiča Ņ., Laicāns I., Linkevica I., Locs M., Lozickis A., Meba I., Mihaļkovs V., Nahodkins S., Ņikitina N., Ņikitins V., Ņilovs J., Osjaņiks L., Ostrovskis A., Pavlovičs A., Prilovskis V., Sajenko N., Sekste G., Silovs Ē., Sņetovecs I., Stepanovs A., Teterovskis I., Valenčuka V., Vinogradovs A., Zasimivičs S., Zālītis N.

1980. gadā

Audz. Čačka Janīna

Adata A., Besaus N., Boričevska R., Bortņiks A., Bortņiks T., Bošs Ģ., Braslis V., Dombrovska L., Dorošenko G., Dunkurs V., Enika I., Gapoņins M., Greiznis J., Grimbutis A., Hvisēvičs N., Iesalnieks A., Janiša D., Jankovičs J., Josta U., Jengenbergs V., Kiseļs V., Kļaviņš K., Karļinskis I., Ko’ņkovs V., Krjukovs J., Kromāns B., Krūze J., Kudrjavcevs A., Kirilina A., Lipšans A., Līdaciņš A., Ložjuks J., Maičuks N., Maslobojevs P., Mosijančika M., Maraško A., Munčis G., Novickaite D., Ņikončuks A., Oša S., Ozols A., Pahomovs V., Pavlovičs V., Pommers J., Porietis A., Putniņš I., Ragainis V., Retko J., Ribušs J., Romusins V., Sandros S., Seļužicka Ņ., Seļužicka J., Sendže L., Skulme R., Skvorcova I., Sņikeris I., Supe M., Šauriks M., Šilo V., Tanana S., Timofejevs A., Trops G., Vadmaliņš M., Vasiļkovs P., Vasiļjevs J., Verbaloviča M., Vītols A., Voronkovs A., Zaļmežs M.

1981. gadā

Audz. Dišlere Regīna

Androņinova A., Antons I., Arhipova G., Arhipovs N., Aumeistars A., Bannovs V., Bašķers G., Beļevičs J., Bondiča J., Brodiņš O., Burovs A., Cīrulis J., Drigo S., Drunka D., Gailis E., Granovska A., Gorbačevskis N., Granbergs V., Griezāns P., Grigoroviča G., Guzarēviča M., Heinsbergs I., Holodovičs S., Holodoviča L., Hominjatičs V., Inajevs R., Jakovļevs J., Jasukovičs J., Juhņeviča E., Kasperoviča V., Kehda S., Ketjko V., Kļaviņš J., Kovals L., Kovaļkovs M., Kozļakovska I., Kozļakovskis G., Krūze A., Lankovskis A., Lazjuks I., Lārmanis D., Ļebedevs V., Mackēviča V., Makare R., Makars U., Melngailis A., Melngailis I., Meļņičuks V., Mežsargs U., Miklāva I., Nakaļužna A., Naumčika T., Nogda J., Pavlovs V., Petrovs V., Pikaļevs N., Poriete S., Praugelis J., Prikulis J., Puris I., Rakstiņš A., Rezgoliņš I., RudzīteV., Saidāns V., Serdarita J., Ščesnijs P., Suļja S., Sugano S., Šukots S., Taube A., Vende A., Visockis V., Zajacs V., Zaņis A., Zariņa L., Zvejnieks J., Zvērs D.

1982. gadā

Andersons J., Andujevec T., Andruškevičs V., Antošuks V., Artišjuks G., Belobs V., Bērziņš V., Biļinskaja I., Boganovs S., Briede G., Broks A., Ceijers J., Cukunde A., Čerpovs V., Čurko I., Dedovecs V., Dinka G., Domaševišs V., Dubins S., Emburga J., Fjodorovs J., Gerbards S., Gļinko V., Gorbatova N., Graumanis A., Grīnvalds A., Ivanovs J., Ivanovs S., Jakimecs S., Jakubovska Ž., Jaučenko L., Jefremova N., Jēgers J./, Jurģis A., Knotjko V., Konkovs V., Koops A., Korčagins P., Krutins S., Konončuk L., Lagodičs V., Lakis A., Lakotko I., Landišs A., Līberts J., Maļcevs A., Maļiņins V., Melehovecs A., Miķelsons G., Morozs A., Mutors A., Ņikandrovs G., Ņikuļins A., Ostrovskis V., Ozoliņš A., Pastors A., Pavlovs S., Raks S., Roļinska L., Romusika A., Samušs I., Savčančiks V., Sloks M., Slapiņš A., Staģītis M., Strautnieks K., Tenis A., Timermanis D., Trukša R., Zandbergs A., Ziepnieks E.

1983. gadā

Audz. Linde Aina, Meirāne Regīna, Grīnbergs Agris

 Ābele Valentīna, Borovskis Varis, Eglītis Uldis, Jeršovs Aleksandrs, Jirjens Jānis, Gulbis Ingars, Krūklis Valdis, Kukutis Jānis, Krūklis Aivars, Kiselis Janis, Ozols Kārlis, Rudzītis Andris, Svars Agris, Zemnieks Uldis, Liberts Modris, Melderis Džonis, Laviša Taisa,Krauklis Ivars,Klidziņš Ainārs,Nazars Normunds,Puikis Viktors,Rozgaļs Andrejs, Salmiņš Juris, Stepanovs Pēteris, Šulcenberga Iveta,Velika Lilita, Lācis Janis,Skvorcovs Janis, Vintišs Janis, Kuziks Juris, Karajevs Aleksejs, Ķaukis Juris, Zaņko Anatolijs, Mikitjuks Viktors, Muha Aleksandrs, Kiseļevs Valērijs, Luciks Sergejs, Gorodeckijs Sergejs, Smorkalovs Valerijs, Geze Oļegs, Veremejuks Aleksandrs, Getmančuka Tatjana, Kozela Alla, Skaruba Jeļena, Mihaļčuks Andrejs, Gorbatiks Genādijs, Poļikovskis Valentīns, Kurlovičs Aleksandrs, Kozlovskis Vladimirs, Plotko Aleksandrs, Kurlovičs Anatolijs, Parafenjuks Nikolajs, Radjuka Gaļina, Tiškovska Oksana, Kosijana Nadežda, Petrovs Jurijs, Plotko Viktors, Kope Raimonds, Kohnovičs Nikolajs, Junolainens Sergejs, Želudevs Vladimirs, Kuličs Nikolajs, Kalpakovs Nikolajs, Getmančuks Oļegs, Kiršins Nikolajs, Gorasčeņa Valentīna, Bubata Marija, Rencis Dainis, Ruša Tālivaldis, Proņko Vladimirs, Belakovs Andrejs.

1984. gadā

Audz. Mihejeva Vera

Rjabova Viktorija, Kirists Jurijs, Pasovec Valentīna, Čabrickis Jurijs, Dāvids Jānis, Bariss Guntars, Graubiņš Raitis, Iesalniece Dace, Zajacs Valērijs, Ivanova Jeļena, Karpovičs Romualds, Kļimenko Mikola, Jandalova Inta, Daugulis Ainārs, Vēzis Rolands, Locmelis Modris, Kostrovs Aleksandrs, Kondratovičs Aleksandrs, Sahno Jurijs, Fedjuks Ludmila, Cvirkovskis Aleksandrs, Kuriļiks Nikolajs, Mutulis Jurijs, Plotko Mihails, Seržants Artis, Leitis Guntis, Bilans Aldis, Staris Ainārs, Godiņs Agris, Monako Viktors, Volodjko Anna, Bondarovičs Vladimirs, Bahirevs Vladimirs, Lapickis Valentīns, Karpovičs Valērijs, Jegorovs Mihails, Jankoviča Ludmila, Marova Marina, Patmalnieks Skaidrīte, Kohņuks Nikolajs, Ņevdaha Vasilijs, Ņemeņenoks Anatolijs, Petjukevičs Anatolijs, Smiļenko Aleksandrs, Stoma Leonīds, Ostertaga Aleksandrs, Slogs Andris, Avotiņš Andris, Matuzevičs Dainis, Kivlenieks Andris
Sembergs Guntis, Skrastiņš Agris, Iļjanovs Valerijs, Jirsanovs Jānis, Vilde Vairis, Krastiņš Gundars, Silava Māra, Bričevs Janis, Pusbārdnieks Linards, Reiris Uldis, Špīsa Raitis, Baranovskis Arvīds, Pielis Valdis.

1985. gadā

Audz. Ģēvele Frančeska, Anspoka Olga, Bundziņa Helēna

Kuncevičs Raimonds, Gravelsiņš Agnis, Lapiņš Ivars, Bērziņš Arnis, Bekmanis Georgijs, Kapusts Aleksandrs, Binkevičs Anatolijs, Gorbačevskis Vitālijs, Postuško Aleksandrs, Žukovs Janis, Gavars Vilnis, Šauriņš Vilnis, Lācis Ilgvars, Kuratņiks Vladimirs, Griškenas Guntis, Muščuks Pjotrs, Jakubovska Jeļena, Barinova Svetlana, Majuks Genādijs, Raks Viktors, Kuplais Juris, Zelčs Alvis, Tauriņš Māris, Gņilozubs Vladimirs, Grigorenko Oļegs, Vorukuns Mihails, Gaļļamovs Iļdars, Zaicevs Sergejs, Kiristovs Andrejs, Kozlovskis Aivars, Gogičašvili Songuls, Koroļkovs Aleksejs, židovs Sergejs, Jevdokimovs Vladimirs, Lācis Andrejs, Rabcēvičs Anatolijs, Bērziņš Andris, Krastiņa Vineta, Damane Inta, Fedotovs Vladimirs, Sergejevs Imants, Tetjaņenko Pjotrs, Timirgazins Oļegs, Kuriļiks Nikolajs, Gasiekovs Firdovsi, Kalacs Georgijs, Vihristjuks Aleksandrs, Satira Vladimirs, Kirikovičs Vasilijs, Kuračs Vjačeslavs, Svars Maris, Dinka Austris, Palatins Jurijs, Grigorjeva Svetlana, Hramcovs juris, Suhareva Skaidrite, Maļina Paulis, Aizpurvs Normunds, Vasiļiņecs Pjotrs, Antošuks Aleksandrs, Kohņuks Ņina, Bondarovič Ludmila, Žitenovs Viktors, Guščenko Sergejs, Akmentiņš Andris, Benefelds Einārs, Brimmere Inga, Ķikuts Valdis, Suķis Normunds, Latisevičs Eduards, Lipovojs Andrejs, Sautins Nikolajs, Samarina Marina,  Čeredņečenko Sergejs, Grišins Sergejs, Ivaškoveca Inna, Broka Antoņina, Klimaševskis Alvis, Eglītis Zigmunds, Bubete Mārīte, Bernāts Aldis

1986. gadā

Audz. Jaunslaviete rasma, Krastiņš Pēteris

Barakauskis Paulis, Brencēns Gundars, Bergmanis Aldis, Bogdanovs Valdis, Bērziņš Māris, Izajs Dainis, Pakarns Vitauts, Klaucāns Gatis, Krūmiņš Imants, Kantiševs Juris, Kļaviņš Aivars, Kalniņš Māris, Kirilovs Vitālijs, Sloģis Jānis, Sungerovs Valdis, Staģis Agris, Gabranovs Aldis, Ozoliņš Normunds, Mažeika Raimonds, Mamedovs Rafiks, Tiembils Dzintars, Zeltiņš Normunds, Zariņš Guntis, Dreimane Mārīte, Avdevičs Ivans, Lobko Andrejs, Kovaļenko Aleksandrs,Sova Anatolijs, Fiļipenko Nikolajs, Vasiļnaks Vasilijs, Ževlakovs Pjotrs, Stavskaja Ludmila, Boļšakovs Viktors, Gavrilova Ludmila, Kozlovs Valērijs, Lazarevs Svjatoslavs, Barkanovs Jurijs, Trofimuks Igors, Beļevičs Andris, Vekters Varis, Kvitkovs Anatolijs, Sova Anatolijs, Sahno Valerijs, Ignatjevs Mihails, Fjodorovs Sergejs, Vasiļjevs Jurijs, Borisjuka Gaļina, Samoiļenko Oļegs, Brauna Lilija, Moļniks Aļģis, Avramenko Vasilijs, Jevtuhoviča Svetlana, Kondratoks Stanislavs, Smoļenskis Josifs, Griščenko Viktors, Mežņiks Oļegs, Šorina Natālija, Jedinčuks Pjotrs, Ivanovs Nikolajs, Biba Vjačeslavs, Kamšs Arnis,

1987. gadā

Audz. Deksnis Gunārs, Mukāne Līvija un  Ruble Valentīna, Linde Aina

Barkāne Vija, Poga Elita, Nērings Aigars, Broks Mārtiņš, Neimanis Gunārs, Šreilers Agris, Salmiņš Andris, Vanags Maigonis, Seņkāns Vilnis, Avotiņš Gundars, Silaraša Mārīte, Lemežš Aivars, Mažanovs Guntis, Stanka Uģis, Jukšs Laimonis, Krišjānis Edgars, Mālkalns Askolds, Gudaņecs GuntarsĀboliņš Viktors, Medne Ligita,Vanags Ulvis, Mārtiņsons Ainārs, Rajukčinskis Arnolds, Graudans Eduards, Usans Pēteris, Stafeckis Aldis, Cīrulis Valērijs, Stankevičs Ainārs, Stepāns Imants, Kravecs Jeļena, Narivančiks Inna, Satira Gaļina, Komarovs Oļegs, Šandro jeļena, Jurčenko Jurijs, Šamrajs Aleksandrs, Gurins Juris, Sungurova Tatjana, Kasperska Česlava, Golovņičs Ivans, Gricajuks Adams, Dunčiks Nikolajs, Malta Tatjana, Lazjko Leonīds, Dubiņecs Mihails, Junolainens Leonīds, Koroļčuks Rostislavs, Jaraško Jevģenijs, Krasovskis Igors, Hapanioneks Maigonis, Zavjalova Lidija, Mednis Ilgonis, Tatjančenko Vasilijs, Lizinska Iveta, Krievans Viktors, Balkājs Aigars, Ziedonis Guntis, Omeļjans Aleksandrs,

1988. gadā

Audz. Ģēvele Frančeska, Bundziņa Helēna

Pavlovičs Armands, Biezā Ilze, Bondars Alvis, Sprince Dzintra, Labane Ilga, Zeleckis Juris, Pipiras Aļģirds, Blaževiča Svetlana, Boļšakovs Juris, Maslova Natālija, Kapusta Sergejs, Kozaks Leonīds, Saveļjevs Jurijs, Judins Vladimirs, Putrenieks Andris, Stepanovs Aleksandrs, Ābolkalns Janis, Vijums Ingmars, Matuzs Juris, Tiltiņš Ēriks, Feldmanis Arvis, Eglītis Ģirts, Voiceščuks Ivo, Volksons Ints, Bērziņš Gints, Ķiploks Janis, Ivanovs Igors, Ramanis Māris, Derevjanko Sergejs, Daniļuks Sergejs, Rubenis Einārs, Kanaviņš Raivo, Bullītis Raivo, Ivanovs Juris, Doniņš Armands, Vasilūns Agris, Birģelis Guntis, Jazevičs Igors, Sokoļiks Aleksandrs, Karnauhs Pāvels, Ignatjuks Vitālijs, Cibulonoks Aleksejs, Nekojadovičs Viktors, Jefimova-Mihejeva Tatjana, Antoškins Jurijs, Stutans Raivo, Sipans Artis, Pinka Guntis, Benužs Dainis, Balcebuls Janis, Jēgeris Zigmars, Vanags Valdis, Priednieks Jānis, Āboliņš Alvis, Imša Jānis, Vinters Andis, Bošs Alvis, Koritko Oksana, Dombrovskis Nauris, Cērmanis Arnis, Ūdris Arnis, Kabanova Svetlana, Loginovs Sergejs, Matjuka Lilija, Sergejeva Ļena, Urbanoviča Nadežda, Taņins Aleksandrs, Balaņuks Ivans, Cimbala Anatolijs, Čebotars Aleksejs, Gaideļa Vladislavs, Gandjuks Sergejs, Garbuza Boriss, Geljans Valentīns, Gricina Pāvels, Jevtuhoviča Olga, Kirimovs Vagifs, Ligmanovska Irina, Nasokova Marina, Pastors Andrejs, Pastore Svetlana, Solomons Iļja, Pavlovskis Raimonds, Plemedjalo Igors, Tomsone Larisa, Vostrikovs Vladimirs, Zegrja Grigorijs

1989. gadā

Celtnieks-tehniķis

Audz. Vija Krilovska

Andžs J., Auseklis A., Bērziņš A., Bērziņš J., Butkevičs A., Cirmenieks A., Gailītis I., Grīslis G., Groza G., Gusts I., Jukņevičs I., Kaula D., Kaulačs J., Kampe A., Krauklis J., Kurpnieks S., Ļegčiļins E., Osis I., Priede A., Rancāns A., Rautmanis P., Rubenis J., Skuja E., Svilpis N., Vizums P., Vītiņš J., Zvaigzne I., Sudars R., Spalis G., Ādamsons A., Bērziņš J., Bricis A., Braslis A., Čivkulis P., Dinstmanis I., Feldmanis G., Liberts M., Leitis A., Logins I., Lozda S., Peperniks K., Prūsis U., Rasiņš A., Rozītis D., Smilga G., Ščegoļevs D., Šņornieks A., Upenieks A., Ūdris A., Vinters I., Ababkovs I., Androņnikovs A., Adaškevičs S., Basjko V., Gaiduks R., Gordejevs O., Ivanovs V., Jefimovs A., Karpuks S., Koļesnikovs A., Korostins L., Kostevičs A., Maslovs J., Miheilis L., Maļutins I., Maligina J., Pabruklis Ģ., Pugačovs S., Silinieks V., Ščukins V., Šļezins V., Tarasovs A., Terehovs M., Vasiļjevs V., Vismane L., Vismane S.

1990. gadā

Audz. Mukāne Līvija, Jaunslaviete Rasma

Ābele Aigars, Bondars Kaspars, Bērtulis Rihards, Bitnieks Gints, Bērziņš Alvis, Dreijers Māris, Ezergailis Guntis, Gasperovičš Edvīns, Gulbis Jānis, Gusts Rolands, Kalniņš Māris, Kazimirovs Andris, Krauze Rolands, Liepiņš Guntars, Liepiņš Ilmārs, Magaziņš Arnis, Mārtinsons Lauris, Melkins Sandis, Ostrovskis Aivars, Ozoliņš Māris, Ozoliņš Modris, Pietkūns Ivars, Pētersons Juris, Pļavnieks Andis, Polončuks Jānis, Sināts Aivars, Vilimas Andrejs, Zarenko Aivis, Zariņš Inguss, Ziedinš Aigars, Zumente Valda, Zupa Normunds, Zvaigzne Jānis, Aleksandrovs Jurijs, Adajevs Oļegs, Botošs Vasilijs, Bobrovs Aleksejs, Bidņuks Sergejs, Četčikovs Žanis, Faļiļejevs Sergejs, Genslere Jeļena, Gerasimčuks Pjotrs, Jasčuks Igors, Kabanovs Nikolajs, Kura Valerijs, Komandirčiks Viktors, Kazaks Valerijs ,Laizāns Andris,  Ļeško Vasilijs, Marjenko Jurijs, Minho Svetlana, Paļuha Pjotrs, Pozņaks Pēteris, Pristups Vjačeslavs, Sidorovs Andrejs, Smirnovs Aleksandrs, Šešoļins Dmitrijs, Vavinskis Valentīns, Šmiga Tatjana, Jačkina Irina, Šakins Andrejs

1991. gadā

Tehniķis-celtnieks

Audz. Grīnbergs Agris

Leitāne Līna, Rozenbergs Vilnis, Liepiņa Rita, Budreiko Ivars, Krišjānis Juris, Šteinalts Intars, Spīgulis Ivars, Saulīte Sarmīte, Zvirbulis Raimonds, Kvedarovičus Ainārs, Dalderis Ojārs, Sics Kaspars, Ziediņš Dzintars, Zona Gints, Zīle Uldis, Brants Gatis, Lejiņš Guntis, Rupmejs Janis, Štrauss Edgars, Gaidzūns Imants, Barinskis Vilis, Fiļipovs Vladimirs, Krasuckis Vitālijs, Taputs Jurijs, Balanuks Vladimirs, Gercs Vadims, Dortāns Andris, Faļba Aleksandrs, Paulāvičus Andis, Mintiks Dzintars, Jirgensons Vilnis, Malčanovs Raitis, Dubrovs Dagnis, Krastinš Pēteris, Kovaļenko Ivo

1992. gadā

Tehniķis-celtnieks

Audz. Frančeska Ģēvele

Apsīte Baiba, ZariņsAndris, Čača Māris, Puzaks Sandis, Groza Gundars, Lavrenovs Aleksandrs, Slezins Aleksejs, Krūmiņš Andrejs, Lokotko Valērijs, Lopjohins Dmitrijs, Volkovs Jānis, Čečeļevičs Rolands, Mahmudovs Mihails, Kačnovs Oļegs, Guba Igors, Besšapošnikovs Anatolijs, Jarovaja Zanna, Baranovs Igors, Dolotovs Viktors, Komars Vladimirs, Geļans Viktors, Avdejevs Vadims, Ribakovs Igors, Šulcs Juris, Dorofejevs Aleksandrs, Rābe Eduards, Melbergs Normans, Reķis Aivis, Kudurs Mareks, Lovņevs Sergejs, Ziedinš Edgars, Līkums Andris, Žvagiņs Atis, Rjabinins Intars, Bleive Ikars, Elītis Andris, Leitans Juris, Liepinš Valters, Šauts Artis, Konrāds Dainārs, Bajārs Ainārs

1993. gadā

Siltumtehniķis

Stīpnieks Sandis, Pipirs Kaspars

Tehniķis-tehnologs

Audz. Isajeva Rudīte, Rubenis Edgars

Mihelsons Saulis, Malisevs Uldis, Paeglis Andis, Lubejs Andris, Jansons Andris, Čorba Mareks, Bērziņš Gints, Brants Imants, Bite Ojars, Bērzinš Edmunds, Lūkins Māris, Mencis Ģirts, Lencbergs Aivars, Kanapeckis Ģirts, Juhnēvičs Sandris, Grīnbergs Inārs, Romans Guntars, Babris Māris, Baranova Ilona, Dinstmanis Gints, Denisenko Vladimirs, Čebotars Sergejs, Kiper Maija, Jekimovs Vadims, Fjodorovs Dmitrijs, Bobrovs Andrejs, Blats Sergejs, Basko Jurijs, Vainiloviča Natalija, Afanasenoks Igors

Lauku būvtehniķis-tehnologs

Audz. Mihejeva Vera

Lapinš Juris, Vanags Māris, Žamaitis Gints, Spīlbergs Talivaldis ,Žerbelis Mairis, Stradiņš Harijs, Rubenis Kaspars, Smirnovs Andris, Ņeciporoks Andrejs, Šteingolds Janis, Roķis Andris, Vasiļjevs Intars, Kalniņs Andis, Kurpnieks Sandris, Šeluhina Olga, Larionovs Aleksejs, Strogonovs Oļegs, Žigalovs Jūlijs,Osipovs Sergejs,Terehovs Mihails,Jadzevics Aleksandrs

Lauku būvmeistars

Rudzītis Jurijs,Skroderis Māris,Trautveins Sergejs,Mūzis Jānis,Kampovs Sergejs,Turutins Ruslans,Aleksandrovičs Vadims,Jakovļevs Ruslans

1994. gadā

Būvtehniķis

Lavrasčuks Konstantīns, Jērcēns Gatis, Carevs Vasilijs, Jefimovs Sergejs, Zālītis Raivis, Vizbelis Dainis, Zaļais Ojars, Vaļenieks Kaspars, Āboliņš Ivars, Balodis Arvis, Gailis Emīls, Čakstiņs Aigars, Bogusevičs Valters, Buiķis Jānis, Bērziņš Ģirts, Galdiņš Kaspars, Boikovs Uldis, Karziņins Viktors, Kravalis Raitis, Ķepinš Gints, Mass Normunds, Ļeontjevs Igors,Meiluns Roberts,Multinš Guntars,Plūme Māris,Stīpnieks Aldis,Šeikins  Āris,Smiltiņš Kaspars,Roštoks Uvis,Urbonas Romualds,Valpēters Ģirts

Lauku būvmeistars

Audz. Krilovskis Alfons

Benefelds Viesturs, Bērziņš Janis, Dolbe Jevģenijs, Dombrovskis Kaspars, Cērps Voldemars, Grudulis Andris, Kūms Dzintars, Rautmanis Juris, Trops Kaspars, Vizulis Guntis, Zēģelis Aivars, Petrikovs Igors, Groms Kirils, Gutāns Jānis.

1995. gadā

Tehniķis-tehnologs

Bērzinš Ivars

Lauku būvmeistars

Audz. Linde Aina

Leitāns Kārlis, Rābe Artūrs, Konovalovs Andris, Skadmanis Artūrs, Jānītis Renārs,Jansons Jānis, Straume Ivo, Ņečiporoks Ignats, Bilzens Raimonds, Kurmis Raitis, Smiltiņš Raitis, Grantiņš Vilnis

1996. gadā

Lauku būvmeistars

Audz. Mihejeva Vera

Šnuka Janis,  Feldmanis Jānis, Zariņš Kaspars, Zīraks Mārtiņš, Putniņš Mārcis, Skribāns Igors, Jubass Agris, Poišs Rourijs, Gavris Ģirts, Fjodorovs Adrians, Fedorenko Pāvels, Dišereits Mārtiņš, Bajārs Gatis, Annens Janis, Balodis Valdis

1998. gadā

Būvtehniķis

Audz. Mukāne Līvija

Bogdanovs Aleksandrs, Arunas Vitālijs, Balodis Edgars, Bilzēns Jānis, Pogarcevs Aleksandrs, Rudejs Aleksejs, Maurinš Sandris, Sekste Edgars, Beikmanis Normunds, Stulpāns Aiogars, Lozinskis Bogdans, Krievs Gatis, Miglāns Leonīds, Kaikovs Jurijs, Fomins Maksims, Irbītis Armīns

1999. gadā

Būvtehniķis

Audz. Vēvere Iveta

Silnieks Kaspars, Moložavijs Vitālijs, Bērziņš Dainis, Buliņnins Andrejs, Gorobecs Deniss, Gņennijs Andrejs, Lukjanovs Aleksandrs, Mežsargs Māris, Romanovs Deniss, Siliņš Agris, Slišāns Jānis

Mācīts būvstrādnieks

Audz. Isajeva Rudīte

Beļakovs Aleksandrs, Ziemelis Lauris, Vizulis Māris, Štrauss Rihards, Skrastiņš Uģis, Rudzīte Solvita, Poišs Vairis, Paurnietis Kaspars, Mūzis Mārtiņš, Mulers Aivis, Maksimovs Ruslans, Linužs Jānis, Ligers Kaspars, Ķimene Natālija, Jukums Ilmārs, Grīnbergs Inguss, Elksne Ināra, Arājs Jānis

2000. gadā

Mācīts būvstrādnieks

Audz. Rubenis Edgars

Tērmanis Ivo, Liepiņš Sandis, Ķuzis Kaspars, Kuzņecovs Andrejs, Kristjansons Oskars, Vītoliņš Konstantins, Baikovs Janis, Reinsons Kristaps, Līgotājs Kaspars, Meijers Rolands, Ozols Agris, Pugačovs Jānis, Rudzītis Gints, Galejs Dzintars, Dunda Edgars, Kalniņš Juris, Rimša Hedviga, Tirzmaliete Evita, Noorhānija Inese

2001. gadā

Mācīts –būvstrādnieks

Ūdre Jolanta, Tauriņš Raivis, Pumpa Nauris, Mauriņa Linda, Markovskis Jānis, Lauks Māris, Ķaukītis Edijs, Kalniņš Gints, Gabors Viktors, Apinšs Artis, Žeļezņaks Vladislavs, Veinbergs Gatis

2002. gadā

Būvniecība

Jefimovs Sergejs

Būvstrādnieks

Audz. Isajevs Pēteris

Vēzis Valdis, Trušinskis Alberts, Stepanovs Matīss, Sņikeris Vitālijs, Rudzīte Dace, Područiks Uldis, Opajecs Oļegs, Lāms Uģis, Ķiploks Artūrs, Kalniņš Artis, Jaunsproģis Aldis, Ivanovs Andrejs, Gabors Aleksandrs, Bišentrops Māris

2003. gadā

Būvstrādnieks (C2)

Audz. Krieva Zigrīda

Belkovskis Eduards, Cekarevs Sergejs, Isaiovičs Igors, Lezdinš Jānis, Nagornijs Romāns, Plešs Ēriks, Ručinskis Vjačeslavs, Skopiņš Intars, Šavaļejevs Ruslans, Timofejevs Oskars, Varnelo Igors, Zvaigzne Kristaps, Ivanovs Mārtiņš

2004.gadā

Būvstrādnieks (C2)

Audz. Dagnija Ņečiporuka

Krūmiņš Renārs, Suķis Renārs, Zvirgzds Atis, Līkums Mārtiņš, Tomašs Juris, Pavlovskis Juris, Grava Kaspars, Vēvers Jānis, Jubass Andis, Bogustovs Kārlis, Potapenkovs Vitālijs.

2005.gadā

Būvdarbi (c-2)

Audz. Zigrīda Krieva

Atruškevičs Viktors, Bambis Ainārs, Bulaviņecs Andrejs, Celmiņš Didzis, Daņilovs Raimonds, Dmitrijevs Oļegs, Karočiks Armands, Krūmiņš Lauris, Lapsiņš Aivars, Lapsiņš Edgars, Leijers Mārtiņš, Martinovs Nauris, Romanovs Guntars, Štrauss Sandis, Trošins Pāvels, Vītolnieks Kaspars.

Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >