Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

Lauku māju saimniece /strādnieks/tehniķis

1993. gadā

Lauku māju saimniece

Skadmane Karīna,Frīdenberga Ilze

1994. gadā

Lauku māju saimniece

Audz. Mukāne Līvija

Saulīte Dace, Pranča Ilze, Pāvila Līga, Mellēna Dace, Kursiša Sandra, Jansone Lolita, Krūmiņliepa Ilze, Ģērmane Sintija, Grase Agrita, Ceble Diāna, Briede Inese, Soboļeva Alla, Andrejeva Viktorija, Indrāne Edīte

Kultūrtehniķis

Audz. Apsīte Ilze

Auna Līga, Balode Baiba, Burbergs Artūrs, Eglīte Zita, Ģēvele Rendijs, Latiša Kristīne, Mālniece Dace, Petrokaite Dace, Šermuksītis Dzintars, Vikmane Irita, Viļumsons Uģis


1995. gadā

Lauku māju saimniece

Audz. Ruble Valentīna

Ceimere Gita, Krēsliņa Laura, Kivleniece Solvita, Putniņa Sanita, Lapšina Larisa, Saulīte Agrita, Vedzele Laima, Priede Līga, Ģierte Baiba, Birzniece Dzintra, Bluka Iveta

1997. gadā

Lauku māju saimnieces

Audz. Bundziņa Helēna

Aktanaroviča Liene, Androņņikova Oļesja, Ābelīte Baiba, Boldova Irēna, Jelniece Inga, Kaša Vita, Pilmane Daiga, Pitkeviča Diāna, Rudzīte Dace, Semeikina Solvita, Seņkāne Liene, Stepiņa Agnese, Gavrilova Tatjana, Gorida Nataša, Lūkina Natālija, Ļubļina Katarina, Pačkina Vera, Pavlova Karīna, Šerjakova Oksana, Šorbāne Ludmila, Šubņikova Nataļja, Vorohta Nadežda

1998. gadā

Mācīts lauku strādnieks

Bubets Inguss, Meijers Rolands, Veta Raivis, Volbaks Artis, Pedaja Ranita, Silaraupa Simona

1998. gadā

Mācīts lauku strādnieks

Bubets Inguss, Meijers Rolands, Veta Raivis, Volbaks Artis, Pedaja Ranita, Silaraupa Simona

Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >