Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

Mājturība

1994. gadā

Mājturības meistares

Audz. Dreimane Ilona

Jaunošāne Madara, Žūriņa Rita, Ribule Inga, Bajāre Sandra, Garda Anda, Labsvarde Santa, Surgunte Sarmīte, Stikute Gundega, Lujāne Agita, Miksīte Gundega, Ozola Ilze, Jirgena Inese, Ancāne Egita, Radvila Ilona, Spravņika Vineta, Laizāne Lilita, Šaraka Zanda, Ozola Iveta, Mediniece Inese, Brakovska Ilona, Skadmane Karīna, Lāce Inga, Ozoliņa Daina, Pūķe Dace

1995. gadā

Mājturības-meistars

Audz. Krastiņa Lauma

Kotova Oksana, Pomere Ilze, Zeņiauska Ineta, Fonarcuka Zanda, Lapsala Baiba, Engelmane Evita, Beikmane Rita, Krastiņa Ilona, Frīdmane Liene, Jēkabsone Jolanta, Krūmiņa Liene, Krūmiņa Dace, Bičkovska Inese, Ozoliņa Līga, Zvirgzdiņa Irita, Šaško Rudīte, Plaude Inese, Zvirgzdiņa Iveta, Paura Ineta, Tiško Ilze, Korotkeviča Ilze, Jukse Inese, Ruduka Sarmīte, Ozoliņa Aija, Zaborovska Ira, Albekeite Ilze

1996. gadā

Mājturības-meistares

Audz. Ģēvele Frančeska

Čakare Liene, Voloževa Jolanta, Tīlika Ginta, Aurmane Sanita, Baidiņa-Buinovska Ginta, Bērziņa Daiga, Bundere Inese, Birža Inese, Čača Līga, Drozde Ija, Gīze Evita, Dukaļska Inese, Innuse Iveta, Kurte Elīna, Mihejeva Jeļena, Lapsala Aija, Sandra Ruša, Salaka Anita, Serova Irina, Smilškalne Iveta, Turmane Vineta, Ūdre Ilze, Vikmane Sanita, Vītola Liene

1997. gadā

Mājturība

Audz. Isajeva Rudīte

Baltause Linda, Baranova Karīna, Bērziņa Lolita, Dejusa Dace, Graudiņa Ilze, Grimste Vineta, Inģiste Vineta, Jozāne Renāte, Klimaševska Inese, Ketekata Inese, Lauceniece Ilze, Lapsele Kristīne, Medne Gita, Nagornaja Aļona, Niklase Sanita, Pedaja Arnita, Pētersone Mairita, Plūme Inese, Silniece Dace, Veisberga Kristīne, Viduce Mairita, Zeiļuka Baiba

1998. gadā

Majturība

Audz. Melcere Daiga

Brokāne Sigita, Feldmane Marika, Ivulāne Sandija, Kamzola Aija, Kužņika Sanita, Ķeizare Ingrīda, Lapiņa Jaņina, Līkopa Arnita, Meļķe Jolanta, Pakalnīte Jugita, Prauliņa Agrita, Ragozina Elīna, Roga Māra, Romale Edīte, Sokolova Maira, Tauriņa Agrita, Tetere Iveta, Tirziņa Ieva, Vāvere Iveta, Veļičko Inese, Čama Līga, Puriņa Laima, Sīmansone Evita, Baļuka Svetlana

1999. gadā

Mājturība

Audz. Dreimane Ilona

Aleksandrova Natālija, Bajāre Līga, Bērziņa Ilona, Brencēna Jolanta, Dūmiņa Sanda, Grigorjeva Inese, Grebzde Vita, Janberga Līga, Liepiņa Sanita, Lodziņa Lelde, Maksima Inese, Ozoliņa Lana, Rāviņa Ieva, Kondrāte Egita, Smirnova Oksana, Tūrmane Iveta, Vdovina Jekaterina

2000. gadā

Mājturība

Audz. Skudra (Donska) Ineta

Petrova Kristīne, Spravņika Solveiga, Ļubarska Inta, Našivanko Valentīna, Kalniņa Ieva, Bogdāne Lolita, Eigenfelde Klinta, Tiltiņa Diāna, Lapšina Natālija, Grigorjeva Jevģenija, Paškova Lana, Rudzīte Vita

2001. gadā

Mājturība

Audz. Jēkabsone Gunta

Uškenika Dace, Brocāne Kristīne, Petrova Svetlana, Apsīte Sanita, Romka Inese, Bačuka Indra, Ķešāne Māra, Liepiņa Solvita, Marcinkeviča Daiga, Melgaile Kristiāna, Picka Ilona, Zāģere Iveta, Špone Kristīne

 

Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >