Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

Meža dienas

 

                            MEŽA DIENAS 2015                                              Moto: „Kopā nākotnes mežam!”

   Mālpils novada pašvaldība - Mālpils Profesionālās vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas biedrība “Jauniešu izglītības centrs”

    Projekts: “Eiropas pietura”  saskaņā ar Meža dienu 2015. projektu Zemkopības ministrijas budžeta programmas 24.00.00 "Meža resursu ilgtspējības saglabāšana" apakšprogrammas 24.02.00 "Valsts atbalsta pasākumiem meža nozarē" noteiktajām prasībām un  Meža attīstības fonda iedalītajiem  līdzekļiem  (650 EUR)   apjomā.

 ATSKAITE PAR PROJEKTA "EIROPAS PIETURA" ĪSTENOŠANAS GAITU!

 

Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >