Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

Noderīgas saites

LR Izglītības un zinātnes  ministrija

Mālpils novada mājas lapa

 

Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspekcija

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

 

http://www.nozaruekspertupadomes.lv/

https://www.mykoob.lv/

Valsts izglītības satura centrs

 


Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis atbalsta materiālu bērnu vecākiem un skolotājiem „Vesels un drošs – interaktīvi par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem pirmskolā un sākumskolā”, lai uzlabotu 4 līdz 11 gadus vecu bērnu izpratni par drošību un veselību.

http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat/vesels_un_dross/index.html


Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >