Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

Izglītojamo pašpārvalde 2014/2015

Mālpils Profesionālās vidusskolas

izglītojamo pašpārvalde

2016./2017.māc. g.

 

Pašpārvaldes prezidente – Kristīne Luīze Peniķe
  Prezidentes vietnieki - Gints Veisbergs, Kristīne Graudiņa

Kultūras ministrija– Sofija Ivanova, Kristīne Luīze Peniķe, Mirdza Marija Strelkova

Izglītības ministrija – Gints Veisbergs, Roberts Straumanis

Sporta ministrija– Artūrs Paegle, Kristaps Briedis

Vides ministrija - Izolde Uzuleņa, Juris Bagrovs, Kitija Baumane

Protokoliste – Mirdza Marija Strelkova


 

 


Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >