Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

Skolas tradīcijas

 • Zinību diena

   

  

 • Dzejas dienas
 •  Sporta diena


 • Skolotāju diena

 • Lāčplēša diena un Latvijas nedēļa

    

 • Uzņēmēju un absolventu diena

 • Ziemassvētki


 

 • Pēdējā  zvana svētki

 

 • Profesiju nedēļa, profesiju konkursi

 

 • Vecāku diena

 

 • Eiropas nedēļa

 • Veselības diena

 • Atvērto durvju dienas

 • Sporta spēles

 

 • Erudītu konkursi četras reizes gadā

 

 • Izlaidums

 

Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >