Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

VĒSTURE

Skolas pirmsākumi meklējami 1941.gadā.
Līdz 1945.gadam skola saucās Mālpils mājturības skola.
No 1945.-1961.gadam – Mālpils hidromeliorācijastehnikums.
No 1961.-1965. gadam – Mālpils hidromeliorācijas un celtniecības tehnikums. No 1941.gada līdz 1965.gadam mācības notika Mālpils muižā – muižas kungu mājā (no 1945.-1961.gadam valsts nozīmes arhitektūras piemineklis). 1965.gadā tika uzceltas: 1) mācību korpusa ēka, sporta zāle, Pils ielā 14; 2) dienesta viesnīca, Pils ielā 7.
No 1969.-1990.gadam – Mālpils sovhoztehnikums. 1986.gadā tika uzceltas tehnikuma laboratorijas korpuss un bibliotēka.
No 1990.-1996.gadam – Valsts Mālpils lauksaimniecības tehnikums.
No 1996.-1999.gadam – Mālpils lauksaimniecības tehnikums – skola.
No 1999.-2000.gadam – Mālpils tehnikums.
No 2000.gada – Mālpils profesionālā vidusskola – skola no Zemkopības ministrijas pakļautības pāriet Rīgas rajona padomes pakļautībā.
2000.gadā veikta rekonstrukcija un izveidotas modernas ēdiengatavošanas un konditorejas laboratorijas (remonti veikti saimnieciskā kārtā par Rīgas rajona padomes līdzekļiem 9850 Ls).
2001.gadā veikta ēdiengatavošanas, konditorejas laboratorijas korpusa un bibliotēkas logu nomaiņa, jumta renovācija, korpusa siltināšana (par Rīgas rajona padomes līdzekļiem 72607 Ls).

Vēsturiski skolas jubilejas tiek svinētas ik pēc 5 gadiem pirmajā jūlija sestdienā, par atskaites punktu ņemot 1.izlaidumu 1949.gadā.

Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >